Zespół Mecenat Warszawski

Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru

Każda powierzona nam sprawa prowadzona jest z największą starannością, przy doborze profesjonalnych metod prawnych oraz dostępnych nam zasobów. To właśnie dzięki temu jesteśmy dla naszych Klientów kancelarią pierwszego wyboru.

Zespół Mecenat Warszawski

Poznaj nasze kwalifikacje oraz wybierz Partnera, któremu chcesz powierzyć swoją sprawę.

Radca Prawny/Adwokat
Doktor nauk prawnych Rafał Dul

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym oraz gospodarczym. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych.

Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (Europen University of Law and Administration) współpracującej ze Zrzeszeniem Prawników Polskich.

Absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik seminarium prawa upadłościowego w Brukseli. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 roku.

Obecnie członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Autor publikacji (w tym monografii książkowej) z zakresu postępowania cywilnego, sądowoadministracyjnego oraz prawa administracyjnego.

Dotychczasowa praktyka zawodowa uzyskana m.in. w sądownictwie administracyjnym w powiązaniu z wiedzą teoretyczną potwierdza profesjonalizm w wykonywaniu zawodu oraz stanowi filar budowania zaufania wobec Klientów. Świadczy pomoc prawną w języku polskim, w języku angielskim i w języku rosyjskim.

Radca prawny Andrzej Dudyk

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i podatkowym. Posiada również bogate doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, a także Prawniczego Studium Doktoranckiego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dotychczasowa praktyka zawodowa była skoncentrowana na doradztwie podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji i stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacje i mediacje). Świadczy pomoc prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Radca prawny
Piotr Szeląg
Partner zarządzający

Założyciel kancelarii prawnej Mecenat Warszawski (2016) i partner zarządzający. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności w doradztwie przy projektach inwestycyjnych i transakcyjnych, na rynku nieruchomości oraz w zakresie komercjalizacji wizerunku osób publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowego obrotu surowcami energetycznymi, w tym dostaw morskich i lądowych. Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Prawa Brytyjskiego prowadzonej przy współpracy z Cambridge University oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i w języku angielskim. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Adwokat
Sylwia Suchcicka

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów profesjonalnych, w szczególności banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz przedsiębiorców z sektora ICT. Merytoryczna wiedza prawna wsparta jest doświadczeniem i wiedzą na temat nowych technologii, IT, biznesu, prowadzenia projektów, negocjacji, zarządzania, relacji z klientami, marketingiem oraz kwestiami pracowniczymi. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Posiada kilkuletnią praktykę zawodową i związane z nią doświadczenie w obsłudze spółek handlowych z branży inwestycyjnej, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich.
Podczas pracy zawodowej zajmuje się również obsługą osób fizycznych specjalizując się w dziedzinie umów deweloperskich oraz dochodzeniem roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez dewelopera. Świadczy pomoc prawną w języku polskim, w języku angielskim i w języku rosyjskim.

Od 2018 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

Aplikant Radcowski
Mateusz Lis

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelariach prawnych i podmiotach publicznych, w tym w prokuraturze. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UKSW.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach gospodarczych i karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego i prasowego. Sprawami klientów zajmuje się na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszelkie czynności w toku tych postępowań. Zajmuje się również sprawami związanymi z kompleksową, bieżącą obsługą
przedsiębiorców.

Aplikant Adwokacki
Aleksandra Jaroszewska

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa, w 2018 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w kancelariach prawnych i podmiotach publicznych.

Reprezentuje klientów przed sądami, jak również organami administracyjnymi, a ponadto udziela szczegółowych i jasnych porad prawnych. Jej zaangażowanie często wykracza poza
ramy tradycyjnej pomocy prawnej, elastycznie reaguje na zmieniające się realia.

Głównym przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo rodzinne i mediacje. Świadczy także pomoc z zakresu prawa autorskiego i prawa pracy. Z pełnym zaangażowaniem prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które jest integralną częścią prawa cywilnego i obejmuje stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, opiekę i kuratelę.

Aplikant Adwokacki
Karolina Gęsina

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2020). Z kancelarią Mecenat Warszawski współpracuje od września 2019 roku. W 2020 roku pomyślnie złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

Karolina zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego. Wiążąc z tym swoją przyszłość zawodową, stale stara się rozwijać w tym kierunku swoje umiejętności. Dodatkowo, dzięki pracy w kancelarii i obsłudze jednego z większych podmiotów pośredniczących w obrocie nieruchomościami w Polsce, zdobyła wiedzę z zakresu prawa nieruchomości.

Z powodzeniem udało się jej koordynować procesy związane z udzielaniem pozwoleń dla cudzoziemców na terenie RP, jak również nadzorować obsługę windykacyjną i sądową dla podmiotu korporacyjnego działającego w branży ubezpieczeniowej.

Dariusz Sot
Asystent Prawny

Student V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat członek koła naukowego prawa procesowego oraz prawa prywatnego działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O jego ambicji świadczy między innymi fakt, iż jest on wielokrotnym beneficjentem stypendium naukowego. Przed dołączeniem do zespołu Mecenatu Warszawskiego zdobywał doświadczenie w innych warszawskich kancelariach prawnych.

Do jego głównych zainteresowań należą szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo handlowe oraz administracyjne. Dariusz chętnie bierze udział w programach i warsztatach
poszerzających wiedzę i kompetencje w zakresie postępowania cywilnego. Łącząc hobby i prawo, zgłębia teorię prawa sportowego.

Asystent Prawny
Patryk Nerkowski

Student IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 roku został ambasadorem firmy farmaceutycznej Sanofi.

Po ponad rocznym uczestnictwie w kole został wybrany na członka Zarządu Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina”. Członek Koła naukowego Prawa Nieruchomości na Uniwersytecie Warszawskim.

Interesuję się prawem rynku nieruchomości oraz prawem farmaceutycznym. Swoją przyszłość wiąże z prawem gospodarczym.

Weronika Zagórska
Asystent Prawny

Studentka II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Chętnie angażuje się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Koordynatorka Dni Edukacji Prawniczej na UW.

Interesuje się prawami człowieka i prawem międzynarodowym. Zajmuje się obsługą windykacyjną i sądową podmiotu korporacyjnego działającego w branży ubezpieczeniowej.

Weronika chętnie poszerza wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.