Zespół Mecenat Warszawski

Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru

Każda powierzona nam sprawa prowadzona jest z największą starannością, przy doborze profesjonalnych metod prawnych oraz dostępnych nam zasobów. To właśnie dzięki temu jesteśmy dla naszych Klientów kancelarią pierwszego wyboru.

Zespół Mecenat Warszawski

Poznaj nasze kwalifikacje oraz wybierz Partnera, któremu chcesz powierzyć swoją sprawę.

dr Rafał Dul
Radca Prawny/Adwokat
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym oraz gospodarczym. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych.

Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (Europen University of Law and Administration) współpracującej ze Zrzeszeniem Prawników Polskich. Absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik seminarium prawa upadłościowego w Brukseli. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 roku.

Obecnie członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Autor publikacji (w tym monografii książkowej) z zakresu postępowania cywilnego, sądowoadministracyjnego oraz prawa administracyjnego.

Dotychczasowa praktyka zawodowa uzyskana m.in. w sądownictwie administracyjnym w powiązaniu z wiedzą teoretyczną potwierdza profesjonalizm w wykonywaniu zawodu oraz stanowi filar budowania zaufania wobec Klientów. Świadczy pomoc prawną w języku polskim, w języku angielskim i w języku rosyjskim.
Sylwia Cieszkowska
Adwokat
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów profesjonalnych, w szczególności banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz przedsiębiorców z sektora ICT. Merytoryczna wiedza prawna wsparta jest doświadczeniem i wiedzą na temat nowych technologii, IT, biznesu, prowadzenia projektów, negocjacji, zarządzania, relacji z klientami, marketingiem oraz kwestiami pracowniczymi. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Posiada kilkuletnią praktykę zawodową i związane z nią doświadczenie w obsłudze spółek handlowych z branży inwestycyjnej, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich. Podczas pracy zawodowej zajmuje się również obsługą osób fizycznych specjalizując się w dziedzinie umów deweloperskich oraz dochodzeniem roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez dewelopera. Świadczy pomoc prawną w języku polskim, w języku angielskim i w języku rosyjskim.

Od 2018 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl