Rozdział 2

Działalność Gospodarcza Fundacji​

1. Zakres dozwolonej działalności​:

Zakres dozwolonej działalności fundacji rodzinnej został określony w art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej.

Obejmuje on przede wszystkim:

– Gromadzenie mienia,

– Zarządzanie nim w interesie beneficjentów,

– Spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

 

Fundacja rodzinna może również przeprowadzać wszelkie działania niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności, takie jak wynagrodzenie za pracę w organach, najem powierzchni biurowej, czy obsługa rachunku bankowego.

 

Kluczowe dla fundacji jest racjonalne gospodarowanie majątkiem, aby unikać ryzyka jego szybkiego wyczerpania. Świadczenia dla beneficjentów muszą być realizowane w sposób, który nie zagraża wypłacalności fundacji wobec jej wierzycieli, którzy nie są beneficjentami.

Ochrona praw beneficjentów obejmuje zawieszenie biegu terminu spełnienia świadczenia do czasu poprawy sytuacji finansowej fundacji.

2.Podatki:​

Omówienie aspektów podatkowych związanych z działalnością fundacji rodzinnej:

 1. Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT):

 

– Wkład fundacyjny: Wkład w wysokości minimalnej 100.000 zł jest zwolniony z opodatkowania CIT, co oznacza, że jest neutralny podatkowo.

– Przychody z działalności: Przychody z dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej korzystają ze zwolnienia podmiotowego z CIT.

– Wypłaty beneficjentom: Mogą pociągać różne konsekwencje podatkowe, z CIT generalnie wynoszącym 15%.

– Przekroczenie działalności: Może skutkować obciążeniem stawką „karną” wynoszącą 25% CIT.

 

 

 2. Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych (PIT):

– Zwolnienie fundatora: Fundator jest zwolniony z PIT w zakresie świadczeń otrzymanych od fundacji.

– Stawki dla beneficjentów: Stawka PIT dla różnych grup beneficjentów może wynosić od 0% do 15%, zależnie od pokrewieństwa i rodzaju świadczenia.

 

 

3. Ukryte zyski:

– Opodatkowanie świadczeń: Określone świadczenia mogą być traktowane jako „ukryte zyski” i podlegać 15% stawce CIT.

– Rodzaje świadczeń: Należą do nich m.in. odsetki, prowizje, wynagrodzenia, i inne opłaty od pożyczek udzielonych przez fundację rodzinna, a także darowizny lub inne nieodpłatne świadczenia przekazane na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego.

 

 

 4. Zwolnienia podatkowe:

– Wkład do fundacji: Nie podlega zwrotowi ani opodatkowaniu z tytułu jego wniesienia.

– Świadczenia statutowe: Mają różne konsekwencje podatkowe w zależności od grupy beneficjentów, co może obejmować zwolnienia z PIT dla poszczególnych grup.

 

Podsumowując, fundacja rodzinna korzysta z pewnych zwolnień podatkowych, ale musi również przestrzegać określonych ograniczeń, aby uniknąć wyższych stawek podatkowych. Świadczenia na rzecz beneficjentów, zależnie od ich charakteru i grupy beneficjentów, mogą prowadzić do różnych obciążeń podatkowych.

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl