Andrzej Dudyk

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i podatkowym. Posiada również bogate doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, a także Prawniczego Studium Doktoranckiego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dotychczasowa praktyka zawodowa była skoncentrowana na doradztwie podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji i stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacje i mediacje). Świadczy pomoc prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Piotr Szeląg

Partner zarządzający / Radca prawny

Założyciel kancelarii prawnej Mecenat Warszawski (2016) i partner zarządzający. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności w doradztwie przy projektach inwestycyjnych i transakcyjnych, na rynku nieruchomości oraz w zakresie komercjalizacji wizerunku osób publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowego obrotu surowcami energetycznymi, w tym dostaw morskich i lądowych. Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Prawa Brytyjskiego prowadzonej przy współpracy z Cambridge University oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i w języku angielskim. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.