Ryczałty dla firm

Czym są Ryczałty dla Firm?

To idealna usługa dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

W ramach ryczałtu oferujemy pomoc prawną udzielaną drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii na korzystnych warunkach finansowych.

Zakres usług wynikający z korzystania z Abonamentów

Poznaj zakres usług oferowany przez kancelarię
Mecenat Warszawski

Bieżące doradztwo prawne w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych;

Prawa autorskie, licencje, rejestracja znaków towarowych, opiniowanie i sporządzanie umów i ugód;

Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami oraz organami ścigania;

Analiza umów, przygotowywanie uchwał, pomoc przy zakładaniu spółek, sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym;

Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych/negocjacjach z kontrahentami;

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne;

Sprawy z zakresu prawa pracy, przygotowywanie regulaminów, sprawy związane z ZUS;

Procedury AML (pranie brudnych pieniędzy) i RODO (ochrona danych osobowych);

Przygotowywanie statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni;

Przygotowywanie Opinii Prawnych (Kancelaria współpracuje z biegłymi specjalistami z innych dziedzin).

Rodzaje Pakietów

W naszej ofercie dostępne są trzy możliwości

Pakiet Mini

Idealny dla tych, którzy poszukują podstawowej ochrony prawnej

i doradztwa.

Pakiet obejmuje

10 godzin obsługi prawnej do wykorzystania przez 6 miesięcy


W przypadku korzystania z pakietu przysługuje: 10 % rabatu na inne usługi prawne

Pakiet Medium

Skierowany do osób oczekujących bardziej zaawansowanego wsparcia prawnego.

Pakiet obejmuje

25 godzin obsługi prawnej do wykorzystania przez 12 miesięcy


W przypadku korzystania z pakietu przysługuje: 10 % rabatu na inne usługi prawne

Pakiet Large

Pakiet dla tych, którzy potrzebują najwyższego poziomu wsparcia i indywidualnego podejścia.

Pakiet obejmuje

35 godzin obsługi prawnej do wykorzystania przez 12 miesięcy


W przypadku korzystania z pakietu przysługuje:

10 % rabatu na inne usługi prawne;

15 % na założenie fundacji rodzinnej;

10% na konsultację podatkową.

Koszt Pakietu

4.500 zł

koszt netto

Koszt Pakietu

8.000 zł

koszt netto

Koszt Pakietu

10.500 zł

koszt netto

Dlaczego nasza Kancelaria?

Każda powierzona nam sprawa prowadzona jest z największą starannością, przy doborze profesjonalnych metod prawnych oraz dostępnych nam zasobów.

 To właśnie dzięki temu jesteśmy dla naszych Klientów kancelarią pierwszego wyboru.

 

Zachęcamy do Kontaktu!

Adwokat Sylwia Cieszkowska
Radca Prawny dr. Rafał Dul

 
 

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl