Rozdział 3

Świadczenia dla Beneficjentów

1.Rodzaje Świadczeń:

Fundacja Rodzinna jest zobowiązana do realizacji celów zdefiniowanych przez fundatora, co obejmuje zarządzanie majątkiem oraz spełnianie świadczeń na rzecz wyznaczonych beneficjentów. 

Oto główne formy wsparcia, które mogą otrzymać beneficjenci:

 

– Przeniesienie majątku: Beneficjenci mogą otrzymać różne składniki majątkowe, takie jak środki pieniężne, nieruchomości,

 pojazdy lub inne wartości materialne, które mogą być im przekazane w formie własności lub użytkowania.

 

– Korzystanie z majątku: Fundacja może umożliwić beneficjentom używanie określonych składników majątkowych,

 na przykład przez udostępnienie nieruchomości na cele mieszkalne lub komercyjne, zgodnie z zasadami określonymi w statucie fundacji.

 

– Usługi i inne świadczenia niematerialne: Fundacja może również oferować beneficjentom różne formy wsparcia,

 takie jak opłacanie kosztów edukacji, opieki zdrowotnej czy wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym.

2. Konsekwencje Podatkowe Świadczeń:

 

Świadczenia przyznawane przez fundacje rodzinne mogą wiązać się z różnymi konsekwencjami podatkowymi, zależnie od ich charakteru oraz statusu beneficjenta:

                – Zwolnienia z PIT: Fundatorzy oraz niektóre grupy beneficjentów (takie jak najbliżsi członkowie rodziny określeni w grupie „O”)

 mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

– Opodatkowanie pożyczek: Pożyczki udzielane beneficjentom mogą być traktowane jako „ukryte zyski” i podlegać opodatkowaniu

 na poziomie 15% CIT, co dotyczy sytuacji, gdy pożyczka nie zostanie zwrócona w wymaganym terminie lub jest udzielana na preferencyjnych warunkach.

 

– Stawki PIT dla innych beneficjentów: Inne grupy beneficjentów mogą być obciążone PIT w wysokości 10% lub 15%,

 zależnie od stopnia pokrewieństwa i konkretnych warunków określonych w statucie fundacji.

 

– Ukryte zyski i inne specjalne przypadki podatkowe: Świadczenia, które mogą być postrzegane jako ukryte zyski 

(np. niestandardowe umowy pożyczek, nadużycia dotyczące przekazywania majątku), są opodatkowane stawką CIT na poziomie 15%.

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl