Spory sądowe

Wieloletnie doświadczenie, które nabyliśmy podczas pomagania Naszym Klientom wskazuje, że najbardziej opłaca się doprowadzić do konsensusu między zwaśnionymi stronami. To nasz cel nadrzędny i do tego nakłaniamy na każdym etapie świadczenia pomocy prawnej.

Wsparcie biznesu

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców działających na rynku polskim i zagranicznym. Wspieramy klientów podczas negocjacji w transakcjach. Doradzamy w restrukturyzacjach i upadłościach.

Windykacja masowa

W ramach Naszej Kancelarii wytworzyliśmy unikatowe narzędzia informatyczne, pozwalające niewielkim nakładem pracy skierować tysiące spraw do postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego. Obecnie prowadzimy za pomocą tych narzędzi tysiące postępowań.

Spory sądowe

Zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów w Kancelarii Prawnej Mecenat Warszawski zapewnia klientom indywidualnym i korporacyjnym profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami ścigania. Jesteśmy również członkiem Polsko-Włoskiej Izby Biznesowej Camera D'affari Polacca in Italia, co umożliwia nam rozszerzenie naszych kompetencji i oferty usług prawnych na międzynarodowym rynku. Dodatkowo współpracujemy z renomowaną kancelarią w Niemczech, co pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług prawnych również na rynku niemieckim.


Głównymi obszarami praktyki Kancelarii Prawnej są następujące rodzaje spraw sądowych:

• sprawy frankowe i o polisolokaty,
• sprawy rozwodowe,
• sprawy o podział majątku,
• sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
• sprawy karne,
• sprawy o nieruchomości,
• sprawy spadkowe,
• sprawy odszkodowawcze.

Wsparcie biznesu

Chlubimy się faktem, że Mecenat Warszawski to nie tylko konwencjonalna kancelaria prawna, ale również zespół prawników o cenionym doświadczeniu biznesowym. Świadcząc pomoc prawną rekomendujemy również decyzje biznesowe, które mają na celu zwiększenie wartości przedsiębiorstw naszych Klientów. Współpracujemy zarówno z polskimi, jak i z zagranicznymi przedsiębiorcami, których wspieramy w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.


Głównymi obszarami praktyki są:

• spory pomiędzy wspólnikami,
• doradztwo w zakresie umów inwestycyjnych i audyt due diligence,
• kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego,
• restrukturyzacje i upadłości,
• ochrona praw autorskich i znaków towarowych.

Windykacja masowa

Prawnicy tworzący Mecenat Warszawski od wielu lat zapewniają wsparcie w zakresie windykacji wierzytelności w Polsce, krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytani. Dostosowujemy nasze działania do indywidulanych potrzeb i cech Klienta dzięki temu podejmujemy je efektywnie, ograniczając przy tym koszty ponoszone przez Klienta. Na stałe współpracujemy z grupą sprawdzonych i co najważniejsze skutecznych komorników sądowych posiadających swoje rewiry w każdej apelacji w Polsce.


Świadczymy usługi windykacyjne na następujących etapach:

• skip tracing,
• elektroniczna postępowanie ,upominawcze (EPU),
• etap sądowy,
• egzekucja komornicza,
• postępowania upadłościowe,
• działania niestandardowe (np. wycena nieruchomości).

Mecenat Warszawski.
Profesjonalne usługi prawnicze i doradcze. Wykwalifikowani radcy prawni i adwokaci. Sprawy cywilne oraz karne.
Obsługa Klientów biznesowych i indywidualnych.

WAŻNE INFORMACJE

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatnośći

Adres:

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/lok. 5,

01-015 Warszawa

Telefon:

+48 733 731 738

Email:

kancelaria@mecenatwarszawski.pl