Kim Jesteśmy?

Nasz zespół składa się z radców prawnych i adwokatów o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze prawnej największych firm w Polsce i za granicą. Praca dla korporacji nauczyła nas odpowiedzialnego i rzetelnego podejścia do każdej sprawy. Dzisiaj nie liczy się jednak tylko profesjonalizm, lecz elastyczność i szybka reakcja na zmieniające się realia biznesowe. Dlatego wierzymy w bliską współpracę, opartą na zaufaniu i przejrzystych zasadach. Klienci Mecenatu Warszawskiego cenią sobie naszą dbałość o szczegóły oraz zaangażowanie wykraczające poza ramy konwencjonalnej obsługi prawnej.

Wpadnij na kawę

W czym możemy Ci pomóc

Skontaktuj Się

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Zakładanie i bieżąca obsługa spółek
 • Sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Proces inwestycyjny, obsługa transakcyjna
 • Rozwiązywanie, łączenie, podział, przekształcanie spółek
 • Due dilligence (audyt prawno-finansowy)
 • Przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek
 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
 • Compliance
 • Doradztwo transakcyjne (sprzedaż/najem/dzierżawa)
 • Obsługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Doradztwo podatkowe
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego
 • Uzyskiwanie zezwoleń
 • Due dilligence nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami i maksymalizacja profitu
 • Postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Odszkodowania związane z publicznoprawnymi ograniczeniami obrotu nieruchomościami
 • Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych i stron www
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Obsługa prawna reklamacji
 • Ochrona danych osobowych (GIODO)
 • Regulaminy konkursów/loterii/programów lojalnościowych
 • Prawo reklamy
 • Klauzule abuzywne i postępowania przed UOKIK
 • Prawo autorskie
 • Doradztwo podatkowe
 • Wybór najkorzystniejszej formy prawnej
 • Doradztwo strategiczne
 • Zarządzanie relacjami pomiędzy wspólnikami/inwestorami
 • Ochrona prawna pomysłu
 • Prawo nowych technologii
 • Umowy
 • Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego
 • Strategie wyjścia z biznesu
 • Doradztwo podatkowe
 • Przygotowywanie optymalnych podatkowo strategii inwestycyjnych
 • Kompleksowe doradztwo podatkowe przy transakcjach handlowych
 • Doradztwo podatkowe przy zatrudnianiu pracowników i współpracowników
 • Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych (wealth management)
 • Doradztwo podatkowe przy dokapitalizowaniu spółek / sprzedaży udziałów
 • Prowadzenie postępowań przed organami podatkowymi i sądami
 • Przygotowanie klientów do kontroli skarbowych oraz celnych
 • Asystowanie przy kontrolach skarbowych oraz celnych
 • Doradztwo strategiczne przy zatrudnianiu kluczowych pracowników
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów i regulaminów pracy
 • Zarządzanie konfliktami w ramach stosunku pracy
 • Przygotowywanie programów motywacyjnych dla pracowników
 • Przygotowywanie i wdrażanie polityk dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Ochrona dóbr osobistych w przypadku naruszeń w środkach masowego przekazu
 • Opiniowanie treści materiałów prasowych oraz marketingowych pod kątem naruszeń
 • Sporządzanie sprostowań i odpowiedzi prasowych
 • Negocjowanie ugód związanych z naruszeniami dóbr osobistych
 • Damage control w przypadku rozpowszechnienia treści zawierających naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
 • Tworzenie i negocjowanie umów, których przedmiotem jest reklama, prawo do wykorzystania wizerunku etc.
 • Opiniowanie treści materiałów reklamowych pod kątem zgodności z prawem konkurencji i konsumentów, dobrymi obyczajami, etyką
 • Prawna ochrona znaków towarowych
 • Doradztwo transakcyjne przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • Kompleksowe doradztwo dla firm z branży IT oraz e-commerce a także agencji marketingowych
 • Doradztwo strategiczne dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
 • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami
 • Tworzenie i wdrażanie procedur damage control na wypadek upadłości
 • Upadłość konsumencka
 • Doradztwo taktyczne i strategiczne przed wytoczeniem powództwa
 • Uzyskiwanie odszkodowań oraz windykacja należności
 • Prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym (sprawy cywilne/ karne/ karnoskarbowe/ egzekucyjne)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych
 • Mediacje
 • Kompleksowa reprezentacja Klientów w sprawach karnych / karnych gospodarczych / karnych skarbowych
 • Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • Negocjowanie warunkowego umorzenia postępowania
Więcej

Jak Działamy?

Piotr Szeląg

Idea, która przyświeca Mecenatowi to dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej dla wszystkich. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Wykonujemy nasze zobowiązania z równym zaangażowaniem. Wkładamy serce w naszą pracę. Cieszymy się z sukcesów Naszych Klientów.

Piotr Szeląg

radca prawny

Łączy nas pasja do świadczenia pomocy prawnej i nieustannego rozwoju. Dążymy do przekraczania granic konwencjonalnej roli prawnika. Jesteśmy partnerem i doradcą w najważniejszych decyzjach Naszych Klientów.

Joanna Jabłczyńska

radca prawny

Joanna Jabłczyńska

Nasz Zespół